Udvikling - gennem uddannelse og oplevelser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Forside

 

Personlig udvikling

 

Uanset hvordan kurset praktisk er tilrettelagt, er det overordnede mål at styrke deltagernes udvikling.
Det gør vi ved intenst at beskæftige os med deltagernes evne til at træffe beslutninger, ved at underbygge deres handle- og modstandskraft, samt ved at give dem indsigt i såvel egen som teamets disciplin, når de står over for en konkret opgave, som stiller nye krav.
Vi er af den overbevisning, at mennesker i alminde-lighed er i stand til langt mere, end de selv tror. Og at en sådan erkendelse kan fremmes ved, at man bringes til at overskride grænserne for sine forestillinger om egen formåen.
Læs mere - klik på pdf filen herunder.

 

        Download "personlig udvikling.pdf"