Udvikling - gennem uddannelse og oplevelser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Forside

 

Udbytte

 

Vore kurser og uddannelsesforløb medvirker til at nedbryde barriererne for de innovative og kreative processer, der kan skabe forandring og bidrage til en forankring af de værdier, den enkelte virksomhed eller organisation arbejder ud fra.

 

De enkelte kurser og uddannelsesforløbs særlige ramme og uvante opgaver frigør deltagerne fra hverdagens vanlige tankemønstre, holdninger og adfærd. Herved er der skabt optimale betingelser for et lærende miljø, hvor den enkelte deltager bevidstgøres om egne stærke og eventuelle svage sider.

 

Det faktuelle indhold bidrager til at styrke såvel

faglige som personlige kvalifikationer og relationer.