Udvikling - gennem uddannelse og oplevelser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Forside

 

Den indledende dialog

 

Inden du kontakter Quatre Force vedr. et

samarbejde, beder vi dig overveje disse spørgsmål:

 

  • Hvad er det aktuelle formål og mål?
  • Hvem og hvor mange skal deltage?
  • Hvor og hvornår skal det afholdes?
  • Hvor lang tid er der afsat til afvikling?
  • Er der specifikke temaer og emner,
    som ønskes behandlet?
  • Er der særlige ønsker m h. t. aktiviteter?
  • Skal erfaringerne implementeres?
  • Hvilket budget arbejdes der med?


Svarene på ovenstående ? skaber et godt

udgangspunkt for en indledende dialog og for

at få udarbejdet et konkret tilbud.