Udvikling - gennem uddannelse og oplevelser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Forside

 

Indhold

 

Vi bygger vore forskellige kurser og uddannel-sesforløb op omkring et skelet, som gør, at vi i tæt dialog med vore kunder kan finde og lægge tyngde på de områder og emner, hvor behovet er størst. Derved sikres også, at uddannelse, oplevelser, udvikling og socialt samvær står i relation til deltagernes forudsætninger, ønsker og behov.
Indholdet veksler i et naturligt sammenhæng-ende forløb mellem planlægning, individuel og fælles opgaveløsning, refleksion og socialt samvær, hvilket giver mulighed for både sparring og coaching på forskelligt niveau.
 

Alle vore kurser og aktiviteter tilrettelægges og afvikles, så alle - uanset alder, køn, fysik og psyke - kan deltage. Og så alle får et optimalt udbytte og en positiv oplevelse.