LUFT

 

Vi er omstillingsparate i bestræbelserne på at finde nye veje til at nå fælles mål.

-----------------------------------------------------------------

Vi ser muligheder frem for begrænsninger og bidrager aktivt til en fælles udvikling.

-----------------------------------------------------------------

Vi er innovative i vores søgen efter og valg af løsningsmodeller, som skaber de bedste resultater.

I handling og adfærd

Værdi

Fortolkning

Element

 

 

 

 

FORANDRING

 

 

 

 

ÅBENHED

 

 

 

 

 

ILD

 

 

 

 

 

SJÆL

 

 

 

 

 

LOYALITET

 

Vi skaber, gennem tro, håb og ærlighed, det initiativ og engagement der skal til, for at vi sammen kan få succes.

----------------------------------------------------------------

Vi har respekt for, at mennesker har forskellig fortid, nutid og fremtid og det tager vi

udgangspunkt i.

----------------------------------------------------------------

Vi øver indflydelse på vores samtid gennem en åben og konstruktiv dialog.

 

 

 

 

 

JORD

 

 

 

 

 

FUNDAMENT

 

 

 

 

 

TILLID

 

Vi skaber det bedste rum for udvikling - et rum hvor alle føler sig trygge med hensyn til både sikkerhed og udbytte.

----------------------------------------------------------------

Vi sikrer den optimale kvalitet i arbejdet gennem  kontinuerlig udvikling - fagligt og menneskeligt.

----------------------------------------------------------------

Vi opnår trivsel gennem indsigt, accept og respekt for hinandens ressourcer og kvalifikationer.

 

 

 

 

 

VAND

 

 

 

 

 

DYBDE

 

 

 

 

 

ANSVAR

 

Vi sikrer gennem refleksion og dialog, at alle får ejerskab i og er enige om fælles mål og opgaver.

----------------------------------------------------------------

Vi fastholder og styrker vores troværdighed ved altid at fortælle hvad vi vil, vise, hvad vi kan og holde, hvad vi lover.

----------------------------------------------------------------

Vi har modet, viljen og kompetencen til at tage ansvar for både indsats og resultat.

Værdisæt